Zadzwoń: 52 52 123 99

 
 

Instalacje wodno kanalizacyjne

INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE

Instalacja wodna i kanalizacyjna (inaczej instalacje sanitarne) stanowią instalację wodociągową.

Instalacja wodna dotyczy głównie układu przewodów doprowadzających wodę ze studni lub wodociągu do baterii umywalkowych, spłuczek, grzejników i zlewozmywaków, czyli generalnie wszystkich punktów poboru wody w domu.

Instalacja kanalizacyjna (instalacje sanitarne) ma za zadanie przede wszystkim odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych oraz zagospodarowanie wszelkich wód opadowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ściekiem nazywa się zarówno nieczystości komunalne, jak i zanieczyszczoną wodę, czy wody opadowe i skropliny.

Instalacja wodociągowa to zarówno przewody wodne, jak i kanalizacyjne znajdujące się wewnątrz budynku – instalacja wodociągowa wewnętrzna oraz przewody znajdujące się poza budynkiem, ale jeszcze w granicach działki – instalacja wodociągowa zewnętrzna. Oprócz usytuowania różnica między nimi leży w wykorzystanym materiale, gdyż nie zawsze ten sam materiał może być użyty do instalacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Wszelkie pozostałe przewody (znajdujące się poza granicami nieruchomości) prowadzące wodę do domu lub ścieki do oczyszczalni to sieci wodociągowe (sieci wodne, sieci kanalizacyjne). Sieci te należą do przedsiębiorstwa, firmy zaopatrującej mieszkańców w wodę oraz odprowadzającej i oczyszczające ścieki, tzw. wodociągi.

Instalacja wodna

Domowa instalacja wodna prowadzi wodę z wodociągu do instalacji wewnętrznej pod ciśnieniem, zapewniając jej stały dopływ do każdej baterii. Woda może być też prowadzona z własnego ujęcia – studni, jednak często jest ona zażelaziona lub ma zbyt wysoką twardość i wymaga uzdatniania.

W technice sanitarnej najczęstsze materiały, z których wykonuje się instalacje wodne to miedz i tworzywa sztuczne. Woda na poszczególne kondygnacje doprowadzana jest pionami, od których to rozprowadzane są przewody poziome prowadzące do każdej z baterii. W pionie znajdować się może do trzech rur rozprowadzających tworzących układ trójnikowy lub rozdzielaczowy. Rury kanalizacyjne (najczęściej są to rury pcv) układa się wzdłuż ścian w bruzdach ściennych pod tynkiem lub za ścianką instalacyjną.

WAŻNE

Zawory odcinające – to niezbędne elementy instalacji sanitarnej, które to najlepiej by były osobne dla wszystkich urządzeń. Oznacza to, że każda wanna, umywalka, czy zmywak powinny posiadać własny zawór odcinający, albo przynajmniej zawór taki powinien być oddzielny dla grypy urządzeń w kuchni, czy łazience. Rozwiązanie to sprawi, że w przypadku jakiejkolwiek awarii nie będzie konieczne opróżnianie z wody calej instalacji sanitarnej, a tylko jednego lub części urządzeń.
Filtr mechaniczny siatkowy (osadnikowy) – filtr taki ochroni baterie i inne urządzenia sanitarne przed szkodliwym działaniem takich zanieczyszczeń, jak piasek, czy rdza. Warto, by był zamontowany w każdej instalacji sanitarnej przed zestawem hydroforowym lub za wodomierzem. Jego wydajnośc powinna być dostosowana do przepływu wody, a czątki jakie będzie zatrzymywać większe niż 90 µm. Filtr zatrzymujący mniejsze cząstki może mieć blokować swobodny przepływ wody.
Filtr uzdatniający wodę – konieczny będzie w przypadku instalacji sanitarnej w której woda jest zanieczyszczona, bo pochodzi np. ze studni. W przypadku wody z wodociągu filtry takie nie są potrzebne, ale mogą poprawić np. jej smak i zapach. Aby dowiedzieć się, czy i jakich filtrów zastosowanie będzie niezbędne należy dokonać badania wody poprzez zlecenie jej analizy specjalistycznym laboratoriom.
Instalacja kanalizacyjna

Domowa instalacja kanalizacyjna poprzez działanie grawitacji rurami kanalizacyjnymi odprowadza ścieki z urządzeń sanitarnych przez podejścia (odcinki łączące przybory sanitarne) do pionów kanalizacyjnych (przewodów spustowych) i następnie do poziomych przewodów odpływowych. Rury kanalizacyjne wykonuje się z miedzi lub tworzywa sztucznego (rury PCV). Rury PCV to obecnie jedne z najczęściej stosowanych rur kanalizacyjnych. W skład systemu sanitarnego wchodzą też: rewizje (czyszczaki), syfony, wywiewki wentylacyjne i wpusty podłogowe. Główny przewód odpływowy prowadzi na zewnątrz budynku do sieci kanalizacyjnej. Gdy brak dostępu do sieci konieczne jest zbudowanie szamba lub przydomowej oczyszczalni. Podobnie, jak w przypadku instalacji wodnej dostęp do sieci wodociągowych jest rozwiązaniem wygodniejszym.

WAŻNE

Syfon – jest to bardzo istotny element instalacji sanitarnej, gdyż zapobiega częstemu problemowi, jakim jest nieprzyjemny zapach wydostający się z kanalizacji. Syfon to po prostu specjalnie wygięta rura (lub specjalna kształtka) w której bez przerwy znajduje się woda. Woda ta uniemożliwia przedostawanie się nieprzyjemnych zapachów pochodzących np. z miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiornika odpływowego do pomieszczeń w domu np. łazienki. W technice sanitarnej syfon nazywany jest zamknięciem wodnym i na całej instalacji sanitarnej powinien się on znajdować przy każdym urządzeniu sanitarnym domu.
Zdarza się, że w syfonie znajduję się za mało wody i zapachy z kolektora ściekowego przedostają się do pomieszczeń. Spowodowane to może być wyparowaniem wody z powodu długiego przestoju w używaniu instalacji. Rozwiązaniem problemu będzie ponowne zalanie syfonu.
Wywiewka – jest to kolejny niezbędny element, w jaki zaopatrzona musi być instalacja sanitarna. Wywiewka zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń gazowych z kanalizacji do wnętrza domu, gdyż nawet poprawnie pełniący swoją funkcję syfon nie zapewnia jeszcze prawidłowego działania instalacji kanalizacyjnej. Tzw. wywiewka (rura wywiewna) jest to specjalna kształtka zakańczająca pion wyprowadzony ponad dach. Zadaniem wywiewki jest przewietrzanie instalacji i zapobieganie powstawaniu podciśnienia, a w konsekwencji wysysaniu wody ze znajdujących się powyżej syfonów.
Zdarza się, że wentylacja grawitacyjna domu połączona jest z wentylacją kanalizacyjną, co jest całkowicie niedopuszczalne, gdyż prowadzi do przedostawania się wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń mieszkalnych.

Oferta

M&G Szopińscy świadczą usługi w zakresie zarówno instalacji wodociągowych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, są to:

  • serwis instalacji wodnej i instalacji sanitarnej
  • inwentaryzacje sieci wodociągowych
  • montaż instalacji podposadzkowych we wszystkich rodzajach budynków – domach, blokach, halach
  • instalacje drenażowe z zastosowaniem materiałów np. Magnaplast, Wavin, Dyka, Profil
  • odprowadzanie i magazynowanie wód deszczowych (z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania)
  • montaż separatorów tłuszczowych
  • odwodnienia parkingów