Zadzwoń: 52 52 123 99

 
 

Instalacje i sieci gazowe

INSTALACJE I SIECI GAZOWE

Zespół przewodów rurowych i osprzętu służący do przesyłania gazu.

Gaz w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem i w zależności od jego wartości rozróżniamy:
gazociągi wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa)
gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia
(pomiędzy 0,5 MPa a 1,6 MPa)
gazociągi średniego ciśnienia (pomiędzy 10 kPa a 0,5 MPa)
gazociągi niskiego ciśnienia (poniżej 10 kPa).


ZASADY UŻYTKOWANIA INSTALACJI GAZOWYCH

 • Rewizja zewnętrzną zbiornika co dwa lata przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego.
 • Rewizja wewnętrzną zbiornika wykonuje Urząd Dozoru Technicznego co 10 lat.
 • przed rozpoczęciem sezonu sprawdzić szczelność instalacji gazowej i dokonać jej corocznego przeglądu;
 • raz na rok sprawdzać drożność przewodów kominowych i poprawność działania wentylacji;
 • zabezpieczyć urządzenia (gazomierz, reduktor, zawory) przed wpływem czynników atmosferycznych;
 • raz w roku zlecać wykwalifikowanym serwisom przegląd urządzeń gazowych m.in. kotła grzewczego;
 • użytkować urządzenia gazowe zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami obsługi.

 

GAZ ZIEMNY W TWOIM DOMU

 • Gaz w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem i w zależności od jego wartości rozróżniamy:
 • gazociągi wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa)
 • gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia (pomiędzy 0,5 MPa a 1,6 MPa)
 • gazociągi średniego ciśnienia (pomiędzy 10 kPa a 0,5 MPa)
 • gazociągi niskiego ciśnienia (poniżej 10 kPa).


GŁÓWNE RODZAJE GAZU ROZPROWADZANEGO NA TERENIE POLSKI:

 • E (dawna nazwa GZ-50) – gaz ziemny wysokometanowy,
 • Lw (dawna nazwa GZ-41.5) – gaz ziemny zaazotowany.
 • Ls (dawna nazwa GZ-35) – gaz ziemny zaazotowany.

Obecnie wszyscy polscy odbiorcy są zaopatrywani w gaz ziemny wysokometanowy.

Gazociągi wysokiego ciśnienia to główne magistrale sieci gazowej. Celem zmniejszenia ciśnienia gazu w sieci stosuje się stacje redukcyjno-pomiarowe. Powstała w wyniku tego sieć średniociśnieniowa rozprowadza gaz dalej. Do końcowego odbiorcy dociera zazwyczaj gaz niskociśnieniowy.

Instalacji gazowe – kompleksowy serwis wszelkiego typu instalacji gazowych.
Okresowe badania stanu technicznego instalacji w twoim domu pozwalają zapewnić
wymagane bezpieczeństwo twojej rodzinie.

ZALETY GAZU ZIEMNEGO

Ekologia:
Gaz ziemny jest surowcem mineralnym znajdującym się w skorupie ziemskiej w postaci złóż lub w postaci rozpuszczonej w wodach podziemnych i ropie naftowej.

Po wydobyciu i oczyszczeniu (z czastek stałych, pary wodnej, siarki itp.)
gaz ziemny jest sprężany i transportowany systemem gazociągów do odbiorców.

Gaz ziemny jest paliwem, które w odróżnieniu od innych konwencjonalnych surowców energetycznych praktycznie nie zanieczyszcza środowiska. Przy spalaniu gazu ziemnego wydzielają się znacznie mniejsze ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu niż przy innych nośnikach energii (takich jak; węgiel, koks, olej opałowy) z jednoczesnym brakiem stałych produktów spalania – sadzy i popiołu.

Ekologiczne korzyści użytkowania gazu ziemnego powodują, że zainteresowanie wykorzystaniem gazu do celów socjalno bytowych, grzewczych i technologicznych stale rośnie.

O wyborze gazu ziemnego jako paliwa decydują jego inne niezaprzeczalne zalety:

 • komfort związany z ciągłością dostaw – bez potrzeby transportu, magazynowania surowca oraz bez potrzeby usuwania stałych produktów spalania
 • wysoka sprawność urządzeń
 • pełna regulacja i automatyzacja procesów spalania, uniemożliwiająca niekontrolowany wypływ gazu
 • nieskomplikowana obsługa urządzeń gazowych z możliwością dowolnego programowania temperatur
 • bezpieczeństwo użytkowania gazu ziemnego (gaz jest nietrujący, łatwo wyczuwalny, a jego gęstość mniejsza od gęstości powietrza umożliwia łatwą wentylację pomieszczeń)
 • względnie niska cena.

Wszystkie zalety gazu ziemnego w aspekcie wprowadzania coraz ostrzejszych norm dotyczących ochrony środowiska, oraz polityki energetycznej państwa, zabezpieczającej właściwy poziom dostaw gazu ziemnego powodują, że to ekologiczne paliwo należy uznać za paliwo przyszłości.

NAJWAŻNEJSZYM ZABEZPIECZENIEM INSTALACJI GAZOWEJ WRAZIE WYCIEKU  JEST DROŻNA WENTYLACJA I WIETRZENIE POMIESZCZEŃ DO CZASU PRZYJAZDU SERWISU, GAZOWNI.